Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach

Najnowsze aktualności

Artykuły

Wykonanie remontu budynku w ramach zadania pn. Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 40 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1493/2018 z dnia 15.03.2018r.)

16 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1491/2018 z dnia 14.03.2018r.)

16 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Świadczenie usług kominiarskich w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM Sp. z o.o. wBoguszowie-Gorcach w latach 2018/2019 (nr spr. L.Dz.TT/1492/2018 z dnia 14.03.2018r.)

16 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Dofinansowanie wymiany kotłów

15 marca 2018
Anna Kaźmierczak

Gmina Boguszów-Gorce przygotowuje wniosek o dofinansowanie ze środków UE wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania deklaracji przystąpienia do projektu.

W pierwszej kolejności zostanie stworzona baza osób chcących wymienić przestarzałe instalacje. W oparciu o nią przygotowany będzie wniosek o dofinansowanie.

Osoby, które chcą skorzystać z możliwości otrzymania dofinansowania mogą pobrać wzór deklaracji:

Wypełniony wzór deklaracji przystąpienia do programu należy następnie złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

Czytaj więcej o: Dofinansowanie wymiany kotłów

Remont budynku w ramach projektu pn. Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Strażackiej 16 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1449/2018 z dnia 12.03.2018r.)

13 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Remont budynku w ramach projektu pn. Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 42 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1455/2018 z dnia 12.03.2018r.)

13 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Remont budynku w ramach projektu pn. Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 5 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1454/2018 z dnia 12.03.2018r.)

13 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Remont budynku w ramach projektu pn. Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 15 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1453/2018 z dnia 12.03.2018r.)

13 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Remont budynku w ramach projektu pn. Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 1-2 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1452/2018 z dnia 12.03.2018r.)

13 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Remont budynku w ramach projektu pn. Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 49 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1451/2018 z dnia 12.03.2018r.)

13 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Remont budynku w ramach projektu pn. Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Strażackiej 10 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1450/2018 z dnia 12.03.2018r.)

13 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę indywidualnych instalacji c. o. gazowego w lokalach w budynku przy ul. Szkolnej 26 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/ 1464/2018 z dnia 13.03.2018)

13 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie wentylacji w budynku przy ul. Żeromskiego 26 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.dz.TT/1372/2018 z dnia 07.03.2018r.)

12 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Remont elewacji budynku przy ul. Górnej 5 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1374/2018 z dnia 07.03.2018r.)

12 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku przy ul. Zachodniej 6 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1373/2018 z dnia 07.03.2018r.)

12 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Remont budynku przy ul. Promyka 5 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1345/2018 z dnia 06.03.2018r.)

9 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Remont budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1346/2018 z dnia 06.03.2018r.)

9 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Remont elewacji budynku przy ul. Szkolnej 40 w Boguszowie-Gorcach nr spr. L.Dz.TT/1300/2018 z dnia 02.03.2018)

6 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Remont elewacji budynku przy ul. Żeromskiego 22 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.dz.TT/1299/2018 z dnia 02.03.2018r.)

6 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Opracowanie dokumentacji projekt.-koszt. na wykonanie indywidualnych instalacji c.o. z kotłem gazowym w lokalach w budynku przy ul. Szkolnej 20 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1297/2018 z dnia 2018r.)

6 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Remont elewacji budynku przy ul. Kolejowej 39 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1298/2018 z dnia 01.03.2018r.)

6 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie i dostawa tablic informacyjnej i pamiątkowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 28 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1248/2018 z dnia 28.02.2018r.)

2 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie i dostawa tablic informacyjnej i pamiątkowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 24 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1251/2018 z dnia 28.02.2018r.)

2 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie i dostawa tablic informacyjnej i pamiątkowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 19 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1250/2018 z dnia 28.02.2018r.)

2 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie i dostawa tablic informacyjnej i pamiątkowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 18 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/1249/2018 z dnia 28.02.2018r.)

2 marca 2018
Justyna Mazur-Korościk