Profil działalności

Witamy na stronach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Boguszowie-Gorcach.

Przedmiotem działalności ZGM jest:

1. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami:

• Lokalowymi
• Instytucjonalnymi
• Utrzymanie porządku i czystości zarządzanego mienia
• Przeglądy techniczne i kominiarskie budynków
• Zapewnienie dostawy mediów
• Usuwanie awarii
• Prowadzenie remontów bieżących i kapitalnych
• Dokonywanie drobnych napraw i robót
• Prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej i budowlanej

2. Obsługa wspólnot mieszkaniowych:

• Organizowanie zebrań
• Przygotowywanie projektów uchwał
• Prowadzenie protokołów zebrań
• Prowadzenie pełnej księgowości wspólnot
• Prowadzenie windykacji zaległości w imieniu wspólnoty
• Zawieranie w imieniu wspólnoty umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty
• Utrzymanie porządku i czystości zarządzanego mienia
• Przeglądy techniczne i kominiarskie budynków
• Zapewnienie dostawy mediów
• Usuwanie awarii
• Prowadzenie remontów bieżących i kapitalnych
• Dokonywanie drobnych napraw i robót
• Prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej i budowlanej.

3. Prowadzenie rozbiórek wraz z kompletną dokumentacją techniczną.

4. Całodobowe usuwanie awarii.

5. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych.

6. Działalność usługowa związana z administrowaniem cmentarzami.

7. Działalność usługowa związana z remontem nawierzchni dróg, chodników, placów parkingowych oraz placów zabaw.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-23
Data publikacji:2016-02-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11178